Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

SHIZEN-TAI-NO-RI - 1. principCO JE SHIZEN-TAI-NO-RI?
SHIZEN-TAI-NO-RI je princip správného (dříve se uvádělo přirozeného) držení těla a mysli (Zanshin), je to 1. princip sebeobrany. Japonská bojová umění zpravidla neoddělují tělo a mysl. Správné držení těla tedy i mysli je nezbytným předpokladem pro provádění technik sebeobrany.K ČEMU SLOUŽÍ SHIZEN-TAI-NO-RI? (Funkce)
Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu tvorby techniky je skrze srovnání trupu:

Minimalizace zdravotního rizika a neadekvátního opotřebení či poškození pohybového aparátu (např. meziobratlových plotének).

• Dosažení nitrosvalové, nervosvalové a mezisvalové koordinace a konexe (současná funkce svalů hrudníku, zad, břicha, beder, pánve a stehen), což umožňuje vhodně pracovat se zdroji energie ve všech fázích techniky.

• Dosažení toku energie kolem páteře.

Funkce minimalizace zdravotního rizika je naplněním Jita-kyoei.Druhá a třetí funkce (mezisvalové koordinace, konexe a toku energie kolem páteře) jsou naplněním základního principu Seiryoku-zenyo.

Správné držení těla a precizní fázování (časování) činí techniku účinnější a rovněž i prospěšnou pro udržování zdraví, zejména je pozitivně stimulován:
• dýchací (respirační) systém,
• srdečně – cévní (kardiovaskulární) systém,
• nervový systém,
• kosterní (skelet) a svalový (muskulatura) systém.

Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu použití techniky je skrze srovnání trupu:
• správné pozorování soupeře a bojiště,
• zachovat si vlastní rovnováhu a tím získat schopnost provést potřebné akce,
- např. správně reagovat na soupeřův pohyb (princip JU),
- rychlejší start techniky,
- zvýšení celkové rychlosti,
• vznik a použití SNAPU a KIME,
- ostřejší Snap,
- silnější a ucelenější kontrakci svalstva při Kime, a zároveň menší zátěž v kloubech.

Dodržení principu správného držení těla je základem, na němž je založena možnost realizace zbývajících základních principů Goshin-jutsu (umění sebeobrany) JU, KUZUSHI, KYO, TODOME.JAK DOSÁHNOUT SHIZEN-TAI-NO-RI? (Princip)
Pro dosažení správného držení těla je potřebné zachovat vzpřímený postoj, snahou je zdánlivě srovnat zakřivení páteře a tím ji dostat do správné fyziologické polohy.

Krční páteř dostaneme do správné fyziologické polohy tím, že mírně pozvedneme a zastrčíme bradu.

Srovnání páteře v hrudní oblasti dosáhneme skrze aktivaci mezi-lopatkových svalů.

V bederní oblasti principu docílíme podsazením kostrče.

Dále se k tomuto srovnání používá mentální představy lehké hlavy jakoby zavěšené u stropu a hutného břicha (Hara) jakoby spojeného se zemí. Toto srovnání trupu je nutné pro správnou funkci svalů zad, beder, pánve, břicha a hrudníku, která je nezbytná pro správné vykonání techniky.

I pohled (nebo poloha jazyka v ústní dutině) je úzce provázán s držením těla, nemusí dojít k ohnutí nebo uhnutí hlavy či páteře, stačí jen sklopit zrak nebo pohlédnout do strany, aby došlo k oslabení postoje a tím celé techniky. Pohled má být měkký, periferní, zahrnující cílovou oblast s co možná nejširším okolím s převrácenou vzdáleností (percepce zraku).

Autor: Milan HAŠKA milan.haska@volny.cz Oponoval: Aleš RÓTH