Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Právní minimumTrestní zákon

ze dne 29. listopadu 1961

ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb., č. 557/1991 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., (úplné znění pod č. 65/1994 Sb.), nálezů ÚS ČSFR (částka 93/1992 Sb.) a ÚS ČR č. 91/1994 Sb., zákonů č. 152/1995 Sb., č. 19/1997 Sb., nálezu ÚS ČR č. 103/1997 Sb. a zákonů č. 253/1997 Sb., č. 92/1998 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 96/1999 Sb., č. 210/1999 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 305/1999 Sb. a č. 327/1999 Sb.