Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Členění technik karate dle Hidetaki Nishiyami1. HLAVNÍ TECHNIKY

1.1 Útočné techniky


1.1.1 Techniky rukou


A. TSUKI WAZA (úderové techniky rukou)
Hlavní věc je použití síly přes předloktí v přímé linii vytvářené v loketním kloubu pomocí „bodavé akce“.

Hlavní techniky:
- CHYOKU – TSUKI (přímý úder)
- MAWASHI – TSUKI (úder „za roh“)
- AGE – TSUKI (stoupající úder)
- KAGI – TSUKI (hák)

Hlavní použité síly těla:
- vibrace
- rotace
- posun


B. UCHI WAZA (kyvné údery)
Hlavním bodem je „snap“ vznikající v loketním kloubu (původně však v břichu – poznámka). S nárazem přenášeným do předloktí.

Hlavní techniky:
- URAKEN – UCHI (úder zadní stranou pěsti)
- SHUTO – UCHI (úder rukou ve tvaru nože)
- TEISHO – UCHI (úder patou dlaně)

Hlavní použité síly těla:
- vibrace
- rotace
- expanze těla


C. ATE WAZA (drtící techniky)
Hlavními body jsou ramenní kloub a horní část paže, které koordinovaně směrují sílu nárazu po přímé linii a přenášejí ji do cíle přes horní část paže nebo předloktí.

Hlavní techniky:
- EMPI – UCHI (úder loktem)
Hlavní použité síly těla:
- rotace
- posun
- vzpřímení
- snížení


1.1.2 Techniky nohou


A. KEAGE WAZA (švihové techniky – snapové)
Hlavní věcí je, že linie úderové síly počíná na straně spodní části nohy.

Hlavní techniky:
- MAE – KEAGE (přední snapový kop)
- YOKO – KEAGE (boční snapový kop)
- MAWASHI - GERI ( kop „za roh“)
- USHIRO - MAWASHI - GERI (kop „za roh“ zadní)
- USHIRO – KEAGE (snapový kop dozadu)

Hlavní použité síly těla:
- kyvadlo
- rotace


B. KEKOMI WAZA (bodavé techniky)
Hlavním bodem je podobnost s přímými údery rukou, v tomto případě se používá kolenní kloub ke vzniku linie úderové síly přes spodní část nohy.

Hlavní techniky:
- YOKO – KEKOMI (boční bodový kop)
- USHIRO – KEKOMI (zadní bodový kop)

Hlavní použité síly těla:
- kyvadlo

C. ATE WAZA (drtící techniky)
Hlavní věcí je použití rotace kyčle k nasměrování linie úderové síly přes vrchní část nohy.

Hlavní techniky:
- MAE - HITTSUI - ATE (přední kop kolenem)
- MAWASHI - HITTSUI - ATE (kop kolenem z boku)

Hlavní použité síly těla:
- kyvadlo
- rotace


D. FUMI WAZA (dupací techniky)
Síla je přenášena přes snížení tělesné váhy z vyššího do nižšího bodu, vznikající z rotačního pohybu v kyčlích a bodového pohybu kolena s nárazem předaným spodní částí nohy.

Hlavní techniky:
- FUMI- KOMI (bodový kop se snížením)
- FUMI - TSUKE (dupnutí)

Hlavní použité síly těla:
- snížení (snížení těžiště)

1.2 Obranné techniky


Hlavními technikami jsou UKE - WAZA (techniky bloků).

1.2.1 Techniky - bloky pomocí rukou


A. ATE UKE (úderové bloky)
Hlavní věcí je použití úderu ruky nebo předloktí ke změně nebo odvrácení ze směru útočící techniky.

Hlavní techniky:
- GEDAN - BARAI (blok spodního pásma)
- SOTO - UDE - UKE (vnější blok předloktím)
- UCHI - UDE - UKE (vnitřní blok předloktím)
- AGE - UKE (blok vzhůru)
- SHUTO - UKE (blok rukou jako nůž)
- HAISHO - UKE (blok obrácenou stranou ruky)
- TEISHO - UKE (blok patou dlaně)

Hlavní použité síly těla:
- vibrace
- rotace
- expanze těla


B. NAGASHI UKE (smetací bloky)

Hlavní techniky:
- Sho - Nagashi - Uke (smetací blok dlaní)
- Ude - Nagashi - Uke (smetací blok předloktí)
- Kake - Uke (hákovací blok)
- Sukui - Uke (nabírací blok)
- Osae - Uke (tlakový blok)
- Tsukami - Uke (chytací blok)

Hlavní použité síly těla:
- rotace
- kontrakce svalů


1.2.2 Techniky – bloky pomocí nohou


A. Keri Ate Uke (kopací bloky)
Úderový blok používající šlapky nebo oblast kolena, namířený proti technice a používaný na vychýlení ze směru útočící techniky.

Hlavní techniky:
- Mikazuki - Geri - Uke (půlkruhový kopavý blok)
- Mamiashi - Geri - Uke (vnitřní snapový kopový blok)
- Hittsui - Uke (drtící blok kolenem)

Hlavní použité síly těla:
- rotace
- vibrace
- kyvadlo


B. Nagashi Uke (smetací bloky)
Používající šlapku, holeň ....atd. bez nárazu za účelem změny směru útočné techniky.

Hlavní techniky:
- Mikazuki - Nagashi - Uke (půlkruhový smetací blok)
Hlavní použité síly těla:
- rotace
- kontrakce svalů