Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Členění technik karate dle Hidetaki NishiyamiDělení technik karate
1. Hlavní techniky
1.1 Útočné techniky
1.1.1 Techniky rukou
1.1.2 Techniky nohou
1.2 Obranné techniky
1.2.1 Techniky - bloky pomocí rukou
1.2.2 Techniky – bloky pomocí nohou
2. Základní techniky
2.1 Postoje (Dachi)
2.1.1 Příprava předcházející postoji (Kamae)
2.1.2 Postoj během vykonávání techniky
2.1.3 Hlavní faktory silného postoje
2.1.4 Postoje s vnitřním a vnějším napětím
2.2 Techniky a operace v prostoru
2.2.1 Přesun těla
2.2.2 Přesmyk těla (Kawashi)
3. Podpůrné a přídavné techniky
3.1 Techniky narušující rovnováhu (Kuzushi - Waza)
3.2 Techniky úniku či vyhnutí
3.3 Techniky chycení, držení, držení v klinči (Tsukami - Waza)