Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Informace o školení


Informace o školení trenérů II. třídy!

2010 - Připravuje se školení trenérů II. třídy. Přihlášky zasílejte do 30. 5. 2010. Předpokládaný termín zahájení školení je září 2010. Přihlásit se mohou absolventi školení trenérů III. třídy.

Informace k průběhu školení trenérů III. třídy!

Květen 2008
Od tohoto data budou řešeny testy a závěrečné práce pouze individuálně a jen s uchazeči, kteří prokáží závažný důvod pro nesplnění požadavků v daných termínech.

Duben 2008 - Vyhodnocení školení
Školení úspěšně absolvovali: Petr Černý, Martin Grepl, Miroslav Halaška, Miroslav Haška, Martin Chaloupek, Radek Krajíček, Antonín Pospíšilík, Renata Šimková.

Březen 2008
Poslední termín pro dodatečné odevzdání závěrečných prací a napsání testu.
V případě nevyužití, ani tohoto posledního prodlouženého termínu, uchazeč ve školení propadá!

Leden 2008
Vydání certifikátů a potvrzení trenérské kvalifikace do průkazů

Prosinec 2007
Prvotní vyhodnocení školení trenérů III. třídy - ukončení školení.

Listopad 2007
Obhajoby závěrečných prací.

Říjen 2007
Závěrečné zkoušky praktické, opravný a náhradní termín písemných zkoušek - test.
Obhajoby závěrečných prací. Hříšníci - je zapotřebí práce odevzdat - termín byl v březnu!!!!!!

Září 2007
Obhajoby závěrečných prací.

Červen 2007
Závěrečné zkoušky - písemné

Květen 2007
Informace k obhajobám a zpracování závěrečných prací.

Duben 2007
Obhajoby závěrečných prací - přesunuty na září.
Účastník školení si připraví obhajobu závěrečné práce v rozsahu do max. 10 minut, kde uvede téma, cíl práce, její přínos, formu zpracování a pojedná o poznatcích, které získal při jejím zpracování. Upozorní na části, které stojí za hlubší prostudování.

Březen 2007
Teorie Karate-do - prezentace zde, odevzdání závěrečných prací!

Únor 2007
Teorie sportovního tréninku - prezentace zde

Leden 2007
Výběr témat závěrečné práce.
Kontrola a doplnění členských průkazů (vyplněný průkaz, fotka, známky, vypsané a potvrzené STV a školení trenérů).

Prosinec 2006
Psychologie doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D (Proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium, FSpS MU)materiály zde.

Listopad 2006
První pomoc Mgr. Zdeňka Kubíková (asistent, Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy, FSpS MU)materiály k první pomoci schéma základní neodkladné resuscitace a zde.

Říjen 2006
Historie Japonska
Fyzioterapie - rehabilitace, odstraňování svalové nerovnováhy